31 Mart Vakası
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   kshmr
   https://www.youtube.com/watch?v=xIRUC8p0t7M
   https://www.youtube.com/watch?v=xIRUC8p0t7M
   31 Mart Vakası (İsyanı, Ayaklanması, Olayı yahut Hadisesi), II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır. On üç gün süren ayaklanma, II. Meşrutiyet döneminin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Askerî bir isyan olarak ortaya çıkmasına rağmen isyana dahil olan softaların propagandaları sonucu sonradan dinî bir hal almıştır. Sebepleri tam olarak belirlenemeyen bu olayın planlı ve bilinçli bir hareket olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır. İsyanın ilk günü hükûmet istifa etmiş, isyancı askerler yedi gün süre ile İstanbul'a hakim olmuştur. Bir milletvekili, bir Nazır ve tespit edilemeyen sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği isyan, Selanik'te bulunan Üçüncü ve Edirne'de bulunan İkinci Ordulara mensup askerlerin oluşturdukları, Rumeli halkının gönüllü katıldığı “Hareket Ordusu”nun İstanbul'a gelmesi ile bastırıldı. Üç gün süren çarpışmaların ardından sıkıyönetim ilan edildi; padişah II. Abdülhamit tahttan indirilip yerine V. Mehmed Reşad tahta çıktı. İsyana katılanlar ve destekleyenler yargılanarak 70 kişi idam edildi, 420 kişi ise çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra Mahmud Şevket Paşa'nın orduya seslenmesi vardır aşağıdaki gibidir; yüzbinlerce şühedanın kanı bahasına kazanılan meşrutiyetimizi mahvedip yerine yine istibdadı ikame etmek üzere istanbul'da o köhne bizans'ın yıldız burcunda ikamet eden baykuş, insan kanı emmekten, öksüz yetimlere gözyaşı döktürmekten mütelezziz olan haris, 600 senelik muhteşem muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu lekeleyen o insan kıyafetindeki canavar, istanbul'da avcı taburlarını iğfal ettirmiş, para mukabilinde namuslarını satan o alçaklar da sair muti askerleri cebren ve tav'an isyanlara iştirak ettirmişlerdir. orada ne kadar hamiyyetli kardaşlar, ne kadar genç mektepli zabitler varsa cümlesi birer suret-i feciyyede şehid ediliyorlar. işte, bu şühedanın içinde asar-ı tevfik zırhlısı kapudanı ali kabuli bey de var. istanbul'un erbab-ı namusu pencerelerinden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. makarr-ı hilafet kan ağlıyor. payitaht bizden, ordudan, imdad bekliyor. vatan gidiyor! millet mahvoluyor ! ne duruyoruz!? bizde cesaret, bizde hamiyyet yok mu!? işte ben, tekmil servetimi ordunun masarif-i iftihariyyesine hayatımı, hayatımı da vatana feda ediyorum. hürriyetin istihsali için benimle beraber istanbul'a gidecek içimizde kaç kahraman var? bir subay: paşa, kumandan hepimiz gideceğiz.cümlemiz sana ... olacağız. kanımızın son damlasını vatanın, meşrutiyet'in istihsali için dökmekten, bu uğurda güle güle can vermekten ictinap eden içimizde bir kişi bile yoktur. hepimiz hazır, emrinize muntazırız. öyle ise, ordu marşı çalarak eyyy!
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.